Необходими документи Оперативен лизинг

//Необходими документи Оперативен лизинг
Необходими документи Оперативен лизинг 2017-04-21T19:03:02+00:00

Необходими документи:

Необходими документи за договор за оперативен лизинг

  • Попълнено искане за лизинг .
  • Разпечатка от електронната страница на Търговския регистър на актуалното състояние.
  • Баланси и отчети за приходите и разходите за последните две отчетни години;
  • Подадената данъчна декларация за последната отчетна година, с входящ номер;
  • Справки – декларации за ДДС за всички месеци след този на последния заверен годишен финансов отчет с входящите номера на НАП;
  • За сделки на стойност по-висока от 30 000 лв. едновременно с подписването на договора за лизинг, се подписва и декларация по смисъла на чл.4, ал.7 от Закона за мерките срещу изпирането на пари /по образец/;
  • Лична карта на представляващия и шофьорска книжка в случай, че той ще управлява автомобила;
  • Лична карта и шофьорска книжка на лицата, които ще бъдат упълномощени да управляват автомобила.

Задължителни документи!
Всяка компания трябва да отговаря на определени изисквания, да подадат заявление за оперативен лизинг!

НОВИ АВТОМОБИЛИ

УПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛИ

Употребявани автомобили на Оперативен лизинг