Оперативен лизинг – финансови ползи

//Оперативен лизинг – финансови ползи
Оперативен лизинг – финансови ползи 2017-04-21T19:03:02+00:00

Финансови ползи

  • Защита срещу морално остаряване – като клиент не сте обвързан със собственоста върху актива и в края на всеки договорен срок може да вземате по-нов модел, според нуждите си.
  • Сам избирате марка и модел – Точно както бихте направили, ако си купувахте автомобил, може да си изберете марка и модел точно според Вашия вкус, с точно такива екстри каквито желаете. Наша работа е да Ви го осигурим.
  • Без риск за остатъчната стойност – след изтичане на срока на лизинга просто ни връщате автомобила, без да се налага да търсите на кого да го продадете.
  • Спестявате 10%-ния данък върху разходите – Според ЗКПО всички разходи, свързани с поддръжката и експлоатацията на автомобила, когато не се използва за основна дейност се облагат с 10% данък. Интересно е да се отбележи, че според нашите закони “управленската дейност” не е основна за една фирма…При ползване на автомобил на оперативен лизинг, не дължите този налог.
  • Редица данъчни облекчения – най-основното, от които е признаването на разходите Ви за гориво, без да се налага да плащате алтернативен данък. Наистина сериозно облекчение и реална полза за всеки бизнес е възможността за 20% по-евтини поддръжка и гориво.
  • Ползвате актива само толкова, колкото Ви е необходимо – Сам избирате срока на договора 12, 18, 24, 30, 36 м. и т.н.
  • Месечната вноска се отчита като текущ разход – От гледна точка на Вашето счетоводство месечните вноски се отразяват като разход за външни услуги и се признават за разход на фирмата в пълния им размер – съответно ползвате данъчен кредит по тях.
  • Еднакви месечни вноски – Това Ви дава възможност да направите изключително точен разчет на разходите.
  • Не си губите времето с бюрокрация – Автомобила Ви винаги е с платена гражданска отговорност, минал годишен технически преглед, пълно автокаско,  платен данък. За всичко това се грижим ние! При застрахователно събитие ние и нашите юристи поемаме всички контакти със застрахователите – огледи, оценка на щети, ремонт в сервиза и т.н. Ценете времето и здравето си – те са безценни.
  • Не изискваме допълнителни финансови гаранции като ипотека, запис на заповед и т.н., което Ви спестява поемането на рисковете от обвързване със заеми.
Лизингополучателят отнася плащаните лизингови вноски като текущи разходи за външни услуги и зачислява имуществото като зад балансов актив. Активът се амортизира при Лизингодателя. Сумите на лизинговите вноски се отчитат и са за сметка на лизингодателя като приходи от дейността с всички останали последствия за данъчното облагане. Тъй като този тип лизинг е балансово неутрален (в балансите на фирмата се отразява като наем), сключването на договор за оперативен лизинг по никакъв начин не засяга кредитния портфейл на юридическото лице. Това от своя страна дава възможност на лизингополучателя, при необходимост, да кандидатства за банкови кредити.

Финансовите ползи.
Какви предимства ще получите, когато се решите на оперативен лизинг от Expert Auto България.

НОВИ АВТОМОБИЛИ

УПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛИ

Употребявани автомобили на Оперативен лизинг