Цени за други държави

/Цени за други държави
Цени за други държави2019-06-22T17:42:13+03:00

Цената за посещение на 1 страна е 100€, а всяка следваща е на цена от 35€. Всички шофьори трябва да изпратят по имейл данните от паспорт / лична карта + шоф. книжка, най-късно 4 работни дни преди началото на наема.
*Минимален период на наемане 3дни.

Google assitant